Asbest en afschrijving

10 april 2017

De actie 'kom van dat dak af' stimuleert het vervangen van asbest en het geven van voorlichting over asbest. Verzekeraars praten er steeds meer over. De schade kan hoog oplopen. Dit artikel gaat niet over het saneren van asbest of de milieuschadeverzekering, maar over de gevolgen voor de opstalverzekering. Heeft het overheidsbesluit, dat er na 2024 geen asbestdaken meer mogen zijn, invloed op de herbouwwaarde? En welke gevolgen heeft het besluit voor de schadebehandeling?

Bron: de Beursbengel, nr. 863, april 2017, pag. 15-17